20 JULI 2023


HALVÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2023

Publiceras den 20 juli 2023 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

26 OKTOBER 2023


KVARTALSRAPPORT JAN-SEP 2023

Publiceras den 26 oktober 2023 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

1 FEBRUARI 2024


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Kommunikén publiceras den 1 februari 2024 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av kommunikén av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

25 APRIL 2024


KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2024

Publiceras den 25 april 2024 kl 8.00 CEST.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.