Heli_Arantola för webb.jpg

HELI ARANTOLA

Ledamot sedan 2020, ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1969. Utbildning: Master of Science, Economic Sciences, Helsinki School of Economics samt Doctor of Science, Economic Sciences, Hanken School of Economics.

Verkställande direktör i Leipurin Oyj. Ledamot i Tobii AB (publ), Leipurin Oyj, Berner Oy och S-Bank samt styrelseordförande i Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet. Har tidigare arbetat som Executive Vice President Categories & Concepts samt Head of Strategy inom HK Scan Oyj och som Senior Vice President Fazer Group och VD vid Fazer Mills BU.

Innehav: 0

Beroende: Nej