Midsona har en stor passion för att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Grunden i Midsonas affär vilar på starka trender kring människors ökande intresse för hälsa och väbefinnande kombinerat med en tydlig önskan att konsumera hållbart - ett paradigmskifte där människor allt mer väljer bort animaliska produkter, onödiga tillsatser och produkter med dåligt näringsinnehåll. Midsonas fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter gynnas av dessa trender. Vi har en stor passion för att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Fokus på tre områden

Midsona har under de senaste åren målinriktat strukturerat koncernens hållbarhetsarbete. Det har resulterat i att vi nu fokuserar arbetet på tre områden; främja en hälsosam livsstil, säkra produkter och kvalitet samt hållbar användning av resurser. Länkat till de tre områdena finns sex aspekter för hållbar utveckling. De tre områdena kommer kontinuerligt att ses över så att vi fokuserar på frågor som är relevanta för koncernen och för våra intressenter.

Fler konkreta steg för vårt hållbarhetsarbete

Under 2018 har vårt hållbarhetsarbete stärkts ytterligare. Vi har nu en god struktur och mätetal så att vi kan se årliga förbättringar. Vi har genomfört en transportupphandling som gör att vi använder allt mer miljövänliga transporter. Och vi utvecklar kontinuerligt nya produkter för att göra dem ännu mer hälsosamma.

Framöver kommer hållbarhetsarbetet att bli allt viktigare för Midsona och för samtliga våra intressenter.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

peter_asberg.png