Välkommen till Midsonas Investor Relations.

Midsona strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant och aktuell information. Om du saknar någon information är du välkommen att kontakta oss.

TYST PERIOD

I samband med publicering av finansiella rapporter, iakttas en tyst period om 30 dagar före offentliggörandet. Under denna period håller Midsona inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra intressenter. Enbart frågor av allmän karaktär besvaras.

Lennart_Svensson-liten.jpg

IR-KONTAKT

Lennart Svensson, CFO

Mobil: +46 76 774 33 04

Peter_Åsberg-liten.jpg

MEDIAKONTAKT

Peter Åsberg, koncernchef

Mobil: +46 730 26 16 32