Midsona utser Max Bokander till CFO

tisdag den 14 juli 2020

Max Bokander har utsetts till ny CFO på Midsona AB. Han kommer att ersätta Lennart Svensson som beslutat sig för att lämna koncernen. Max Bokander kommer att ingå i Midsonas koncernledning.

Max Bokander är född 1973, har en civilekonomexamen från Lunds universitet och kommer till Midsona från Trelleborgkoncernen, där han innehar tjänsten som Vice President Finance och Control inom affärsområde Industrial Solutions. Han har en omfattande erfarenhet från ett antal seniora roller, bland annat inom ST-Ericsson, Skanska och Tetra Pak.

”Jag är mycket glad över att Max Bokander nu blir ny CFO i Midsona. Han har en relevant bakgrund med stor erfarenhet och kompetens från ledande befattningar inom finans. Han har ett starkt affärsfokus som gör honom till rätt person att hjälpa Midsona bli ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande. Jag ser fram emot att få välkomna honom till Midsona”, säger koncernchef Peter Åsberg.

Max Bokander kommer att rapportera till koncernchef Peter Åsberg och kommer att börja sin anställning på Midsona senast den 15 januari 2021. Lennart Svensson kommer att kvarstå i sin roll till dess att Max Bokander tillträder.

Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 14 juli 2020 kl 09:00 CEST.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona utser Max Bokander till CFO