Midsona uppdaterar om fjärde kvartalet

torsdag den 13 januari 2022

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet meddelade Midsona att det fanns risker för ökade kostnader för insatsvaror samt leveransstörningar under det fjärde kvartalet. Samtliga koncernens divisioner har under fjärde kvartalet påverkats negativt av dessa faktorer. För det fjärde kvartalet förväntas därför Midsonas försäljning preliminärt att uppgå till 1012 Mkr (1083) och EBITDA till 61 Mkr (114) före jämförelsestörande poster.

Dåliga skördar och transportproblem har lett till bristsituationer och dramatiska prisökningar för ett antal nyckelråvaror. Störst har leveransstörningarna varit till den danska produktionsenheten i Tilst, vilket haft en särskild negativ effekt då System Frugt har sin högsäsong under fjärde kvartalet med utleverans av torkad frukt och nötter inför julhelgen. För att delvis kompensera har Midsona köpt in råvaror på spotmarknaden till höga priser. Även om det kortsiktigt påverkade resultatet negativt gjordes detta för att långsiktigt vårda Midsonas kundrelationer.

Försäljningen i fjärde kvartalet inleddes svagt på grund av nämnda leveransproblemen samt negativ effekt av att ekonomierna öppnade upp då pandemin tillfälligt avtog. I december ökade försäljningen och trenden är även positiv i starten av januari.

Midsona har under fjärde kvartalet aviserat prisökningar för att kompensera för ökade kostnader och generellt fått acceptans för att genomföra dessa. Prisökningarna kommer successivt att ge effekt under första kvartalet och nå full effekt från och med starten av det andra kvartalet 2022. Vidare åtgärdar Midsona brister i leveranskedjan för att i framtiden kunna ha en bättre leveransförmåga och en stabilare prisbild oavsett marknadsomständigheter.

”Efter rekordåret 2020 blev 2021 mer utmanade för oss. Den långa trenden med kontinuerlig EBITDA-tillväxt år efter år bröts därmed, tyvärr. Även om 2021 är en besvikelse är jag övertygad om att vi står starka inför framtiden. Vi genomför prisökningar, bygger en säkrare leveranskedja och konsumenttrenden för Midsonas hållbara och växtbaserade produkter fortsätter”, säger Peter Åsberg, VD och koncernchef för Midsona.

Midsona kommer att presentera den fullständiga kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 den 4 februari 2022.

För mer information vänligen kontakta CEO och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åbergs försorg för offentliggörande den 13 januari 2022 kl. 15:00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande om Q4 Uppdatering