Midsona etablerar ny organisation för att accelerera strategin

onsdag den 3 juli 2024

Midsonas implementering av nya strategin fortsätter, med syfte att stärka lönsamheten och nå de nya finansiella målen. Som nästa steg etablerar koncernen nu centrala funktioner för Marknad & Innovation, Inköp samt HR för att öka koordineringen och skapa rätt förutsättningar för lönsam tillväxt. Inom dessa fokusområden internrekryteras spetskompetens som i sina nya roller kommer ingå i koncernledningen.

För att framgångsrikt kunna genomföra den nya strategin har Midsonas ledning och styrelse tagit beslut om att den centrala koordineringen mellan de olika divisionerna, men också de olika funktionerna, ska förstärkas.

De förändringar vi nu gör är offensiva och helt rätt utifrån strategin. Genom att samla och bättre koordinera kritiska funktioner på koncernnivå får vi ännu mer fokus i arbetet att realisera vår strategi.”, säger Peter Åsberg, VD och koncernchef för Midsona.

Tre fokusområden som stärker strategin
Genom att etablera centrala och divisionsöverskridande funktioner för områdena Marknad & Innovation, Inköp samt HR skapas en starkare grund för att skapa tillväxtmöjligheter. Organisationsstrukturen kommer att börja gälla från och med den 15 augusti 2024.

Markus Wessner blir Ulrikas Palms efterträdare som Division Director Nordics. Som tidigare kommunicerats lämnar Ulrika Palm koncernen under hösten 2024. Idag har Markus rollen som Country Director för Midsona Sverige och Danmark. Han har en bakgrund inom försäljning och marknadsföring från bolag som Cloetta, Kellogg’s, BRIO och ICA.

Anna Törnebrant, tidigare Nordic Consumer & Marketing Director, tar rollen som Chief Marketing Officer. Anna har tidigare erfarenheter som bland annat VD för Sydgrönt och ledande positioner inom försäljning och marknadsföring inom Mars Inc. och Barilla.

Åsa Gavelstad, tidigare Nordic HR Manager, kommer att ta rollen som Director HR. Åsa har innan tiden på Midsona arbetat som HR Manager på Abdon Food och innan dess i ett flertal HR-roller inom Sony Ericsson Mobile. 

Samtidigt har Midsona inlett en extern process för att rekrytera en Purchasing Director, med ansvar för att bättre samordna inköpen över divisionerna med målet att vinna ekonomiska och organisatoriska skalfördelar.

Midsonas strategiska riktning
I början av 2024 antogs Midsonas nya strategiska riktning och strategi. Den nya strategin står på tre ben som handlar om att:

  1. Stärka positionen, driva tillväxt och utveckla erbjudandet inom ekologiska livsmedel genom att arbeta marknadsöverskridande med produktion, inköp, innovation och kommunikation.
  2. Fortsätta att växa med de starka hälsovarumärkena på befintliga och nya marknader. Fokus är lönsam organisk tillväxt på utvalda marknader genom de prioriterade varumärkena Friggs, Earth Control och Gainomax.
  3. Effektivisera värdekedjan och harmonisera sortimentet för att utveckla ett erbjudande som möter marknadens behov. Hög effektivitet eftersträvas i allt, från inköp och varumärkesutveckling till produktion och logistik.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 juli 2024 kl. 8:30 CEST.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - Ny koncernledning