MyggA & Fästing

MyggA och Fästing är en effektiv serie insektsmedel som är verksamma mot mygg, fästingar, knott och andra stickande insekter. MyggA finns i flera varianter med olika förpackningslösningar såsom roll-on, stick och spray. De olika produkterna har olika åldersgräns, då de innehåller olika halt av DEET. Allt för att du ska kunna hitta den produkt som passar just dig bäst! Läs mer om våra olika produkter nedan. VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

MyggA Fästing

Fästing Spray 4 timmar
Mygga Fästing är ett avskcäckande spray mot fästingar som minskar risken för fästingbett upp till 4 timmar. Fästing inehåller ett extrakt av p-Mentan-3,8-diol 219 g/l som utvinns ur bladen från trädet citroneukalyptus. Innehåller även en kombination av olika extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och rosor.

Köp nu hos en återförsäljare

Innehåll

p-mentan-3,8- diol (PMD) 219g/l, extrakt av växtoljor från bl. a lavendel, geranium och rosor. PMD i form av extrakt är tillsatt i denna produkt.VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Information

Artikelnr 1200800
Storlek 60 ml
Förvaring Förvaras oåtkomlig för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga, heta ytor. Rökning förbjuden- rökning förbjuden. Undvik kontakt med ögonen, irriterad hur, öppna sår samt slemhinnor. Se till att förorenade kläder inte kommer i kontakt med livsmedel m.m. Tvätta händerna grundligt efter användning.
Högst två gånger per dag

Bra att veta: Det är alltid innehållsförteckningen och näringstabellen på förpackningen som gäller.

Liknande produkter

Återförsäljare