Extra bolagsstämma 2015

PRESSMEDDELANDEN

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) (publ 2015-07-01)

Midsona beslutar om nyemission om cirka 120 miljoner kronor (publ 2015-07-17)

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 12 augusti 2015 (publ 2015-08-12)

DOKUMENT