DIVISION DIRECTOR NORTH EUROPE ERK SCHUCHHARDT

I koncernledningen från maj 2018, anställd i koncernen 2013

Utbildning: Masterexamen från London School of Economics

Tidigare ledande positioner inom Weleda Germany, Weleda North America Inc och Weleda S.A. Argentina.
Innehav: 18 000 teckningsoptioner (2019/2022)