CFO LENNART SVENSSON

CFO sedan januari 2009.

Född: 1961. Utbildning: Civilekonom

Lennart har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Ericsson såväl i Sverige som internationellt. 

Innehav: 92 790 B-aktier, 30 000 teckningsoptioner (2017/2020) och 18 000 teckningsoptioner (2019/2022)