LEDAMOT BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

Ledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2016.

Född 1957. Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA från Harvard Business School

Verksam som industriell rådgivare, styrelseordförande i MAG Interactive AB och BCB

Medical Oy, ledamot i styrelserna för Elekta AB, Pandora AS och Sportamore AB

Tidigare befattningar bl a som VD för Memira och Semantix, vice VD för Telefos och CFO för Åhléns och managementkonsult hos McKinsey.
 

Innehav: 9 900 B-aktier

Beroende: Nej