LEDAMOT HENRIK STENQVIST

Ledamot sedan 2017, ordförande revisionsutskottet sedan 2017

Född 1967. Utbildning: MBA från Linköpings Universitet

CFO Sobi. 
Tidigare CFO för Recipharm och Meda AB samt chefspositioner inom AstraZeneca-koncernen. Tidigare styrelseledamot MedCap AB.
 

Innehav: 28 059 B-aktier

Beroende: Nej

Henrik_Stenqvist för webb slutlig.jpg