LEDAMOT KIRSTEN ÆGIDIUS

Ledamot sedan 2016.

Född: 1963. Utbildning: Mastersexamen vid Copenhagen Business School

Global Sales and Marketing Director, Harboes Bryggeri A/S. Styrelsemedlem i Arcus ASA i Norge.
Tidigare befattningar som koncernmarknadsdirektör i Hilding Anders, VD i Weber-Stephan Nordics, marknadsdirektör i Carlsberg Danmark samt olika befattningar inom Coca-Cola och Unilever. Tidigare styrelseledamot i Andersen & Martini A/S.
 

Innehav: 11 900 B-aktier

Beroende: Nej