ORDFÖRANDE OLA ERICI

Styrelseordförande sedan 2016. Ledamot sedan 2012. Ordförande i ersättningsutskottet

Född 1960. Utbildning: Civilekonom DHS

Verksam som industriell rådgivare. Styrelseordförande i Ecobränsle AB, Geveko AB OCH Dynsafe AB. Styrelseledamot i bl a Haarslev A/S och Tresu A/S.

Tidigare CEO i Ferrosan och Skånemejerier samt haft ett flertal exekutiva positioner inom Tetra Laval-gruppen och Gambro.

Innehav: 99 415 B-aktier (egna och närståendes)

Beroende: Nej