ORDFÖRANDE OLA ERICI

Styrelseordförande sedan 2016. Ledamot sedan 2012. Ordförande i ersättningsutskottet

Född 1960. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm samt École des Hautes Etudes Commerciales i Paris

Verksam som industriell rådgivare.

Styrelseordförande i Geveko AB och Dynasafe AB. Styrelseledamot i bland annat  Solix Group AB, Haarslev A/S och Tresu A/S

Tidigare CEO i Ferrosan och Skånemejerier samt haft ett flertal exekutiva positioner inom Tetra Laval-gruppen och Gambro.

Innehav: 99 415 B-aktier (egna och närståendes)

Beroende: Nej

Ola_Erici för webb.jpg