VÅR MISSION

Midsonas mission är att hjälpa människor till ett hälsosammare liv.

VÅR VISION

Midsonas vision är bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.

MIDSONAS STRATEGI