Midsona arbetar med fyra strategier för att nå vår vision och våra finansiella mål:

LEDANDE VARUMÄRKEN I PRIORITERADE KATEGORIER

Vi utvecklar, producerar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande på vår huvudmarknad Norden samt i Tyskland, Frankrike och Spanien. Våra varumärken ska ha position nummer ett eller två inom sin kategori och ska finnas i rätt kanaler, där vi har bäst kunskap och där det finns möjligheter för stark tillväxt.

KOSTNADSEFFEKTIV VÄRDEKEDJA

Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa och effektivisera organisationen och att utvärdera sortimentet ur ett lönsamhetsperspektiv. För att effektivisera verksamheten arbetar vi med att outsourca produktion till nationella eller internationella leverantörer. Befintliga leverantörer utvärderas löpande för att säkerställa bästa villkor och kvalitet.

SELEKTIVA FÖRVÄRV

Förvärv är en integrerad del av Midsonas verksamhet. Midsona har spelat en stor roll i att konsolidera marknaden i Norden. Det ska vi fortsätta göra, men framför allt riktar vi nu blickarna mot övriga Europa. Under året har en detaljerad kartläggning av möjliga förvärv i Europa, utanför Norden, genomförts.

HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR KULTUR

Midsona har produkter som hjälper människor till ett hälsosammare liv. Vi vill bygga vidare på koncernens starka position som experten inom hälsa och välbefinnande, att fortsätta ta fram och utveckla produkter som hjälper människor att må bra och kunna leva ett bra liv och att samtidigt medverka till en ökad insikt om värdet av engagemang för råvarornas ursprung, vad maten innehåller och vad en balanserad kost innebär för kropp och miljö.

 

Midsona redovisar sitt hållbarhetsarbete på sidorna 37-58 i årsredovisningen för 2019.