Midsona ska vara där konsumenterna finns. Vi exkluderar inte några kanaler, men prioriterar vissa kanaler utifrån storlek. Försäljningsavdelningen är uppbyggd efter hur stor respektive kund eller kanal är - eller hur stor potentialen är.

Midsona har en väl uppbyggd struktur för försäljningsarbetet i de länder vi finns i. Grunden är att arbeta centralt mot de stora kunderna i dagligvaruhandeln och hälsofackhandeln. Andra betydelsefulla kanaler är apotekskedjor, e-handel och övrig fackhandel. Försäljningen via e-handel växer kraftigt och fördubblas i princip varje år.

HÄLSOKOSTBUTIKER OCH SPECIALBUTIKER

Den nordiska marknaden skiljer sig för närvarande ganska mycket från den europeiska i övrigt. Inte minst i Tyskland, där en betydligt större andel av produkterna säljs via traditionella hälsokostbutiker eller ekologiska specialbutiker. Den tyska marknaden befinner sig alltså där Norden var för sex-sju år sedan. Det är en utmaning att följa med i denna förändring, samtidigt som den är viktig, eftersom det gör att marknaden växer genom att produkterna blir tillgängliga för en betydligt större andel konsumenter.

EGEN SÄLJKÅR

Midsona arbetar i huvudsak med egna säljkårer, vilket effektiviserar styrningen av säljarbetet. Eftersom informationsvägarna blir enklare och kortare kan säljarna förändra eller fokusera sitt säljarbete snabbare.

forsaljningskanaler-2018.jpg