Canephron_Toppbild.jpg

Canephron

Canephron® har använts av miljontals kvinnor för att lindra symtom vid urinvägsinfektion. Canephron® är marknadsledare i flera länder och nådde första platsen i kategorin också i Tyskland i år, 2015.

Traditionellt växtbaserat läkemedel

Canephron® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel, baserat på pulveriserad flockarun (ört), libbsticka (rot) och rosmarin (blad) och som används tillsammans med rikligt vätskeintag för att:

Lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Canephron® används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Dosering

Canephron har två olika doseringar beroende på indikation.
-För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner: Kvinnor (vuxna och äldre): 2 tabletter 3 gånger dagligen. Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Canephron®, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.
-För att förebygga återkommande bildning av njursten:  Vuxna och äldre: 2 tabletter 3 gånger dagligen. Canephron® bör inte användas mer än 4 veckor per behandlingstillfälle. Behandlingen kan vid behov upprepas.

Tabletten sväljs hel med vätska (t.ex. ett glas vatten). Drick minst två liter vatten per dygn. Rådgör med läkare om symtomen kvarstår under användningen av läkemedlet eller om biverkningar som inte nämns i bipacksedeln uppträder.

Försiktighet

Läs bipacksedeln noga före användning. Använd inte Canephron® om du har magsår, nedsatt njurfunktion eller om du lider av en sjukdom för vilken minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion. Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, gravida och ammande kvinnor. Rekommenderas inte till män vid urinvägsinfektion.

Förvaring

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Canephron finns i storleken 60 tabl/förpackning.

Klicka här för att komma till FASS.

Ingredienser

1 dragerad tablett innehåller:
De aktiva substanserna är: 18 mg pulveriserad Centaurium erythraea Rafn, (flockarun) ört, vilket motsvarar 18 mg torkad ört av flockarun. 18 mg pulveriserad Levisticum officinale Koch (libbsticka) rot, vilket motsvarar 18 mg torkad rot från libbsticka. 18 mg pulveriserad Rosmarinus officinalis L., (rosmarin) blad, vilket motsvarar 18 mg torkade rosmarinblad.
Övriga innehållsämnen är: sackaros, talk, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kalciumkarbonat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dextrin, magnesiumstearat, flytande spraytorkad glukos, titandioxid, schellack, riboflavin, montanglykolvax, järnoxid (röd), ricinolja (jungfruolja).

FAQ

Fråga: Kan produkten användas i kombination med antibiotika?
Svar: Ja, kan användas som egenvård eller i kombination med antibiotika.


Fråga: Kan produkten användas när man är gravid eller ammande?
Svar: Då läkemedlets säkerhet under graviditet och amning inte har fastställts, så rekommenderar vi inte det.


Fråga: Vilka symtom förekommer?
Svar: En del symtom existerar vid intag av Canephron. Det kan svida och tränga på, en känsla av smärta i nedre delen av magen över urinblåsan kan förekomma. Man kan även känna sig lite småfrusen och ett behov av att kissa oftare än vanligt.


 Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta oss på telefonnummer 020-788801.