Chisan_Toppbild.jpg

Chisan

Information

Chisan med extrakt av rosenrot, rysk rot och schisandra (fjärilsranka) är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Förvaring:
Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Försiktighet:
Ska inte användas vid högt blodtryck. Rekommenderas ej till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor. Läs bipacksedeln noga före användandet. Om symptomen förvärras eller kvarstår längre än 2 veckor bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Chisan finns i storlekarna 100 ml, 300 ml samt 500 ml.

Klicka här för att komma till FASS

Ingredienser

Aktiva beståndsdelar: 

1 ml innehåller:
10 mg extrakt av frukt från fjärilsranka (Schisandra chinensis), (2.0-5.0:1).

2,6 mg extrakt av rot från rysk rot (Eleutherococcus senticosus), (17-30:1).

3 mg extrakt av rot från rosenrot (Rhodiola rosea L.), (2,5-5.0:1).

Hjälpämnen:
metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), etanol, mörk sirap samt övriga hjälpämnen. Innehåller 12,85 vol% etanol motsvarande 1,5 g alkohol per dos.

E-8504-S09 /  E-8500-S16 / E-8501-S13

FAQ

Fråga: När ska jag inte använda Chisan?
Svar: Om du är allergisk (överkänslig) mot fjärilsranka, rysk rot och rosenrot eller något av övriga innehållsämnena i Chisan. Samt att Chisan inte rekommenderas till barn under 12 år, vid högt blodtryck, gravida eller ammande kvinnor. 


Fråga: Varför kan inte kvinnor vid graviditet och amning använda Chisan?
Svar: Eftersom tillräckliga data saknas rekommenderas inte Chisan under graviditet och amning. 


Fråga: Vad för biverkningar kan förekomma?
Svar: Liksom alla läkemedel kan Chisan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Dessa är sömnsvårigheter, irritabilitet, hjärtklappning och huvudverk. Frekvensen är dock okänd.