Kan Jang

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande av erfarenhet och långvarig användning.

Oral lösning

Dosering 

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen.

Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymptomen uppträder. Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Försiktighet

Använd inte Kan Jang om du är allergisk mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo).  Rekommenderas inte till barn under 12 år, atopiker, gravida eller ammande kvinnor. Du bör inte använda Kan Jang tillsammans med andra läkemedel som kan påverka immunförsvaret, om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret eller vid organtransplantation. Rådfråga läkare om dina symtom kvarstår eller förvärrats efter 10 dagar, om du får hög feber eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Läs bipacksedeln noga före användning.

Förvaring: Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Öppnad flaska är hållbar i 4 månader.

Kan Jang finns i storlekarna 100 ml, 200 ml, 300 ml samt 500 ml.

Klicka här för att komma till FASS.

Ingredienser

1 ml innehåller: 
9 mg extrakt av röd solhatt (Echinaceapurpurea), rot, motsvarande 23–63 mg torkad rot. 14 mg extrakt av malabarnöt (Justicia adhatoda), blad, motsvarande 49–70 mg torkat blad. 2 mg extrakt av rysk rot (Eleutherococcus senticosus), rot, motsvarande 34–60 mg torkad rot.
Hjälpämnen: metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E 216), sorbitol, samt övriga hjälpämnen.

E-8511-S14

FAQ

Fråga: Vilka är de aktiva substanserna i Kan Jang? (lösning och tabletter)
Svar: Extrakt av malabarnöt (Justicia adhatoda). Extrakt av röd solhatt  (Echinacea purpurea). Extrakt av rysk rot (Eleutherococcus senticosus).


Fråga: När ska jag ta Kan Jang?
Svar: Börja behandlingen direkt när du känner de första förkylningssymtomen.


Fråga: Vem bör inte ta Kan Jang?
Svar: Kan Jang rekommenderas inte till gravida, ammande, om man är allergisk mot korgblommiga växter som t ex prästkrage, echinacea, kamomill. Inte heller till dem som är allergiska mot gråbo. Rekommenderas ej till dem som har högt blodtryck, nedsatt immunförsvar eller har någon systemisk sjukdom.


Fråga: Jag är nötallergiker kan jag använda Kan Jang?
Svar: Ja, det är endast  bladen av växten Malabarnöt som används.


Fråga: Innehåller Kan Jang (flytande) laktos?
Svar: Nej.


Fråga: Hur länge håller en öppnad flaska?
Svar: En öppnad flaska håller ca 4 månader i kylen.


Fråga: Kan barn använda Kan Jang?
Svar: Kan Jang rekommenderas till personer över 12 år.