Norlevo®

När ska norlevo® användas?

NorLevo® är ett receptfritt akut-p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller vid misslyckad preventivmetod.

NorLevo® kan användas om du misstänker att du kan bli gravid på grund av något av följande:

  • att du har haft samlag utan preventivmedel
  • att du har glömt att ta ditt p-piller i tid
  • att din partners kondom har gått sönder, glidit eller åkt av
  • att du tror att din spiral har stötts ut
  • att ditt pessar har kommit ur läge eller om du har tagit ut det för tidigt
  • att du är rädd för att avbrutet samlag eller kalendermetoden inte har fungerat
  • i händelse av våldtäkt

NorLevo® ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller misslyckad preventivmetod. NorLevo® är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. NorLevo® fungerar inte efter 72 timmar och inte heller om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag efter att du har tagit NorLevo®, förhindrar det inte heller att du blir gravid. NorLevo® ska inte användas om du är gravid och tänk också på att undvika amning under 8 timmar efter att du har tagit läkemedlet. Upprepad användning inom samma menstruationscykel rekommenderas inte då det finns risk för störningar i din menscykel. Efter användning bör barriärmetod (t ex kondom) användas fram till nästa menstruation.

Så verkar Norlevo®

Det verksamma ämnet i NorLevo® är levonorgestrel vilket verkar genom att hindra äggstockarna från att frisätta ett ägg. Läkemedlet kan inte stoppa ett befruktat ägg från att fästa i livmodern. NorLevo® har visats kunna förhindra 52 % till 85 % av antalet förväntade graviditeter. Om du blir gravid trots intag av  NorLevo® ska du kontakta läkare.

Tabletten är endast avsedd som en akut preventivmetod, inte som en vanlig preventivmetod eftersom den är mindre effektiv än vanliga p-piller. Tänk på att akut p-piller inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Läs bipacksedeln noggrannt före användning.

För ytterligare information, se www.fass.se

Publicerat: 2019-01-01

 

 


NorLevo® är ett receptfritt läkemedel som du kan köpa på fysiska apotek och nätapotek.