Sinupret-Forte_Toppbild.jpg

Sinupret® Forte

Sinupret® Forte är ett växtbaserat läkemedel som används för lindring av symtom i både näsan och dess bihålor vid förkylning. Sinupret® forte är en starkare version av Sinupret® och kan användas av vuxna, äldre och ungdomar från 12 års ålder.

Dosering

1 tablett 3 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

Förvaring

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 ºC

Försiktighet

Rekommenderas inte för barnunder 12 år. Användning vid amning och graviditet rekommenderas inte. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår längre än två veckor eller återkommer periodvis. Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Läs bipacksedeln noga före användandet.

Sinupret® Forte finns i storlekarna 20 tabletter och 50 tabletter.

Klicka här för att komma till FASS.

Tillverkaren av Sinupret® Forte producerar även Sinuxol®, ett växtbaserat läkemedel använt för behandling av akut, okomplicerad bihåleinflammation hos vuxna.

Ingredienser

1 dragerad tablett innehåller: 12 mg pulveriserad, torkad rot av gullgentiana (Gentiana lutea), 36 mg pulveriserade, torkade blommor från Primula-arter (gullviva (Primula veris) och/eller lundviva (Primula elatior)), 36 mg pulveriserade, torkade örter av Rumex-arter (ängssyra (Rumex acetosa), bergssyra (Rumex acetosella), tomtskräppa (Rumex obtusifolius), spenatskräppa (Rumex patientia), krusskräppa (Rumex crispus) och/eller stor ängssyra (Rumex thyrsiflorus)), 36 mg pulveriserade, torkade blommor från fläder (Sambucus nigra), 36 mg pulveriserad, torkad ört av järnört (Verbena officinalis).
Hjälpämnen: Glukos 2,7 mg, laktosmonohydrat 48,5 mg, sackaros 122,8 mg, sorbitol 0,4 mg.