Sinuxol_Toppbild.jpg

Sinuxol®

Sinuxol® är ett växtbaserat läkemedel använt för behandling av akut, okomplicerad bihåleinflammation hos vuxna.

Dosering:

Vuxna:
1 dragerad tablett 3 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

Förvaring

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 ºC

Försiktighet

Om inte annat ordinerats ska läkemedlet tas i 7–14 dagar. Rådgör med läkare om symtomen förvärras, återkommer ofta, kvarstår efter 7-14 dagar eller om biverkningar som inte nämns i bipacksedeln uppträder. Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder, gravida och ammande kvinnor. Det finns otillräckliga data för specifika dosrekommendationer till patienter med försämrad njur- eller leverfunktion. Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Läs bipacksedeln noga före användandet.

Sinuxol® finns i storleken 20 tabletter.

Klicka här för att komma till FASS.

Tillverkaren av Sinuxol® producerar även Sinupret® Forte ett växtbaserat läkemedel som används för lindring av symtom i både näsan och dess bihålor vid förkylning.

Ingredienser

1 dragerad tablett innehåller: 160 mg torrt extrakt av gullgentianarot (Gentiana lutea L.), blomma av gullviva (Primula veris L.), ört av krusskräppa (Rumex crispus L.), fläderblomma (Sambucus nigra L.) och ört av järnört (Verbena officinalis L.), motsvarande 111-222 mg torkat växtmaterial av: gullgentianarot (37-74 mg), blomma av gullviva (111-222 mg), ört av krusskräppa (111-222mg), fläderblomma (111-222 mg) och ört av järnört (111-222 mg). 1:a extraktionsmedel: etanol 51 % (vikt)/59 % (volym). Innehåller glukos, sackaros samt övriga hjälpämnen.