Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosammare liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.


MIDSONAS ÅRSSTÄMMA 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman den 5 maj 2021 enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare. Aktieägares deltagande och utövande av rösträtt sker genom att aktieägare poströstar i enlighet med den fullständiga kallelsen till årsstämman. 


PRESENTATION BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Koncernchef Peter Åsberg och CFO presenterade den 5 februari Midsonas fjärde kvartal och bokslutskommuniké 2020.

Länk till webcast

Länk till presentationsmaterial

Länk till bokslutskommuniké 2020


MIDSONAS ÅRSREDOVISNING 2020

Tryckt årsredovisning skickas omkring den 20 april till aktieägare och andra som kontaktar bolaget och anmäler intresse. 

 

 

 

NYHETER FRÅN VÅRA VARUMÄRKEN

VÅRA VARUMÄRKEN

KM-nylogga.png

Friggs_logo.png

Swebar_logo.png

Naturdiet_logo.png

eskio-3-200x200.png

UK-nylogga.png


VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Midsonas mission är att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv.

Stora förändringar sker just nu med nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel. De etiska, miljömässiga och klimatmässiga skälen spelar en allt större roll. Samtidigt lägger människor allt mindre tid på att laga mat, medan de ändå vill kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. Här kan Midsona med våra växtbaserade, rena ekologiska produkter hjälpa människor till ett hälsosamt och hållbart liv. 


MIDSONAAKTIEN

Share price, SEK

Volume no. of shares

Updated

Delayed by 15-20 minutes

FRIGGS INSTAGRAM