Välkommen till Midsona!
Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosammare liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.


24 NOVEMBER 2022

EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖLLS I NOVEMBER 2022

Aktieägarna i Midsona AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2022.

För information om extra bolagsstämman 2022 se länkarna nedan:

Extra bolagsstämma november 2022 

Företrädesemission 2022

 


20 DECEMBER 2022

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DECEMBER 2022

Aktieägarna i Midsona AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För information om extra bolagsstämma december 2022 se länken nedan:

Extra Bolagsstämma december 2022

 


2 FEBRUARI 2023

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Kommunikén publiceras den 2 februari 2023 kl 8.00 CET.

Koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander presenterar rapporten samma dag.

VÅRA VARUMÄRKEN

blobid0.png

Friggs_logo.png

Swebar_logo.png

Naturdiet_logo.png

eskio-3-200x200.png

UK-nylogga.png


VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Midsonas mission är att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv.

Stora förändringar sker just nu med nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel. De etiska, miljömässiga och klimatmässiga skälen spelar en allt större roll. Samtidigt lägger människor allt mindre tid på att laga mat, medan de ändå vill kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. Här kan Midsona med våra växtbaserade, rena ekologiska produkter hjälpa människor till ett hälsosamt och hållbart liv. 


MIDSONAAKTIEN

Share price, SEK

Volume no. of shares

Updated

Delayed by 15-20 minutes