Esberitox®

Esberitox® är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra förkylningssymtom. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Esberitox kan användas både i inledningsskedet av förkylningen och när förkylningen väl brutit ut. Esberitox hittar du på apotek, nätapotek och i hälsofackbutiker – när du behöver lindra förkylningssymtom. Esberitox säljs även i dagligvaruhandeln. Används inte om du är överkänslig mot korgblommiga växter. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 8 år, gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning.

Esberitox® Forte

Registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel Receptfritt
Esberitox® Forte tabletter är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning såsom snuva och hosta. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Köp nu hos en återförsäljare

Innehåll

1 tablett innehåller: 16 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria), röd solhatt (Echinacea purpurea) och läkerudbeckia (Echinacea pallida) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis), motsvarande ca 53 mg torkad rot från baptisia, 20 mg torkad rot från röd solhatt, 20 mg torkad rot från läkerudbeckia och 11 mg torkat blad och grenskott från tuja. Mannitol, betadex, citronarom, glyceroldibehenat, magnesiumstearat, citronsyramonohydrat, sackarinnatrium.

Information

Artikelnr 1506125
Storlek 20 tabl
Förvaring Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartorna efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Fass Läs bipacksedeln noggrant före användning. Klicka här.

Information till användaren

Esberitox forte tabletter är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning såsom snuva och hosta. Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Innehåller extrakt av baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia och tuja. Används inte om du är överkänslig mot korgblommiga växter. Esberitox forte ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas inte till barn under 12 år, gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information se www.fass.se. Marknadsförs av Midsona Sverige AB. www.midsona.se

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Bra att veta: Det är alltid innehållsförteckningen och näringstabellen på förpackningen som gäller.

Frågor och svar

Ja, en tablett Esberitox innehåller 91,5mg socker. En dagsdos (9 tabletter) innehåller 732 mg socker, vilket motsvarar ca ¼ sockerbit utspritt under dagen.

Liknande produkter

Återförsäljare