NorLevo® är ett receptfritt akut-p-piller

Norlevo

NorLevo® är ett receptfritt akut-p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller vid misslyckad preventivmetod.

norlevo_packshot.jpg

  • Akut preventivmetod som används för att förhindra graviditet efter oskyddat samlag
  • Kallas ofta dagen-efter-piller
  • Verkar upp till 3 dygn efter oskyddat samlag men skall tas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar

När ska NorLevo användas?

NorLevo® är ett receptfritt akut-p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller vid misslyckad preventivmetod.

NorLevo kan användas om du misstänker att du kan bli gravid på grund av något av följande:

  • att du har haft samlag utan preventivmedel
  • att du har glömt att ta ditt p-piller i tid
  • att din partners kondom har gått sönder, glidit eller åkt av
  • att du tror att din spiral har stötts ut
  • att ditt pessar har kommit ur läge eller om du har tagit ut det för tidigt
  • att du är rädd för att avbrutet samlag eller kalendermetoden inte har fungerat
  • i händelse av våldtäkt.

NorLevo ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller misslyckad preventivmetod. NorLevo är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. NorLevo fungerar inte efter 72 timmar och inte heller om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag efter att du har tagit NorLevo, förhindrar det inte heller att du blir gravid.

NorLevo ska inte användas om du är gravid och tänk också på att undvika amning under 8 timmar efter att du har tagit läkemedlet. Upprepad användning inom samma menstruationscykel rekommenderas inte då det finns risk för störningar i din menscykel. Efter användning bör barriärmetod (t ex kondom) användas fram till nästa menstruation.

norlevo_woman600x600.png

Så verkar Norlevo

Det verksamma ämnet i NorLevo är levonorgestrel vilket verkar genom att hindra och/eller fördröja äggstockarna från att frisätta ett ägg. Läkemedlet kan inte stoppa ett befruktat ägg från att fästa i livmodern. NorLevo har visats kunna förhindra 52 % till 85 % av antalet förväntade graviditeter. Om du blir gravid, vänligen kontakta läkare.

Tabletten är endast avsedd som en akut preventivmetod, inte som en vanlig preventivmetod eftersom den är mindre effektiv än vanliga p-piller.

Tänk på att akut p-piller inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Här köper du NorLevo

NorLevo är ett receptfritt läkemedel som finns att köpa på apotek och nätapotek.

Apotek Hjärtat
Kronans apotek
Lloyds apotek
Apotea