Förebygg och lindra förkylning


Förkylning är vad vi i dagligt tal brukar kalla de virussjukdomar som ger symtom som nästäppa, snuva, halsont, lindrig feber, huvudvärk och hosta. Förkylning angriper de övre luftvägarna och näsans slemhinnor. Förkylning är den vanligaste åkomman i Sverige, vilket inte gör den mindre besvärlig när den väl slår till.

Normalt med flera förkylningar

Sannolikheten att drabbas av en förkylning är stor. Runt omkring oss cirkulerar luftburna förkylningsvirus som dessutom är väldigt smittsamma. Vuxna drabbas normalt av två till tre förkylningar per år. Umgås man med små barn är frekvensen högre (Strama/Region Skåne). För yngre förskolebarn är det helt normalt med 8 – 10 förkylningar om året.
Ju äldre vi blir desto bättre immunförsvar får vi och antalet förkylningar minskar. Äldre förskolebarn drabbas av 4 – 6 förkylningar per år.

Kroppens försvar mot förkylning

Förkylningsvirus tar sig in i kroppen via våra slemhinnor i framförallt näsa, mun och svalg. Om allt fungerar som det ska får vi signaler från vår kropp om att virus tagit sig in. Det kan till exempel börja sticka lite i halsen. Förkylningssymptom kan kännas jobbiga men är egentligen goda tecken på att kroppens immunförsvar aktiverats. Till exempel svullnar näsan upp och börjar producera slem för att kunna spola bort och oskadliggöra virus.

renassans-forebygg-lindra.jpg

Renässans hjälper kroppen att stå emot

Renässans är ett naturligt och skonsamt alternativ vid förkylningsrelaterade problem i näsa och hals. Renässans är det naturliga valet både när det handlar om att förebygga förkylning och behandla nästäppa vid förkylning. Renässans kan användas varje dag, året runt, utan att vara vanebildande. Våra produkter är säkra och skonsamma för hela familjen – stora som små.

Så här fungerar näsan

Vår näsa ska fukta, rengöra samt värma upp eller kyla ner den luft vi andas in. Normalt klarar näsan att sköta dessa funktioner, men påfrestningarna på våra näsor ökar genom sämre miljö, rökning, medicinering via näsan etc.

När torr och kall luft når vår näsa omvandlas den till ”tropiskt” luft innan den når lungorna. Näsan har ett naturligt ”filter” som renar inandningsluften. Det trögflytande slemlagret överst på nässlemhinnan fångar upp partiklar såsom damm, pollen, smuts, bakterier och virus. Flimmerhår som normal gör 800 svep/minut transporterar slemlagret i riktning mot svalget 5-25 mm/minut.

Ibland kan slemlagret bli så tjockt/segt att flimmerhårens transportmekanism avstannar. Det finns då risk för att partiklar tränger ned i slemhinnan och orsakar t.ex. infektioner eller ökade allergiska besvär.

Förebyggande friskvård

I förkylningstider och vid vistelse i påfrestande miljöer kan Renässans användas i förebyggande syfte, för att undvika förkylning och luftvägsbesvär, till exempel i skolor, i förskolor eller på arbetsplatser där det kan vara torrt, dammigt eller smutsigt.

Förebyggande behandling med Renässans Naturell nässpray eller näsdroppar underlättar flimmerhårens naturliga reningsfunktion. I en studie visade behandling med saltlösning som nässpray en signifikant minskning av nästäppa, klåda, irritation och nysningar hos träindustriarbetare som utsätts för trädamm. Renässans har också i en studie visat sig ha förebyggande effekt mot förkylningsinfektioner.

Källa: Holmström et all 1997 ”Effect of nasal lavage on nasal symptoms and physiology in wood industry workers”

Nästäppa


Nästäppa är ett mycket utbrett problem. Cirka en tredjedel av de patienter som besöker öron-, näsa-, halskliniker i Sverige, lider av symtomet.
Nästäppa kan ha flera olika orsaker där förkylning är den vanligaste. Dock kan nästäppa även ha andra orsaker, bland annat är det vanligt med långvarig nästäppa under graviditet.

Påverkad nässlemhinna

Oavsett orsaken till nästäppan, tyder forskning på att överdriven användning av näsdroppar och nässpay med avsvällande effekt kan påverka nässlemhinnan negativt och leda till ett kroniskt tillstånd. Näsan är vårt filter mot luftföroreningar, virus, bakterier, tobaksrök, lösningsmedel o.s.v och är därför ett mycket viktigt organ, som på bästa sätt bör skyddas och inte onödigt belastas med läkemedel som kan ge biverkningar.

Sköljer och fuktar

Renässans har bra alternativ för att ersätta avsvällande läkemedel. Det underlättar slemtransporten vid förkylning och hjälper till att skölja och fukta näsan. Näsprodukter med avsvällande medel kan i vissa fall vara nödvändigt men endast vid tillfällig nästäppa. Renässans Plus verkar avsvällande utan att ge beroende medan Renässans Naturell framförallt verkar förebyggande och passar för lite mindre näsor.

Täppt i näsan vid graviditet

Renässans Plus kan användas för att motverka och lindra den långvariga nästäppa som vissa kvinnor får under graviditeten.

Renassans-nastappt.png

Tips i förkylningstider

Förebygg, motverka och lindra förkylning.

Drick mycket vätska!

Drick mycket vätska och tänk på att få i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Varm dryck kan lindra förkylningsbesvär.

Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna ofta och använd handdesinfektion/handsprit, särskilt om du är ute bland mycket folk. 

Förebygg och lindra

Rengör näsan med naturlig saltlösning. Du kan förebygga förkylning genom att ofta skölja rent näsan från virus och bakterier.

Undvika att smitta andra

Nys och hosta i armvecket, snyt dig ofta och försök att alltid ha engångsnäsdukar med dig

Nästäppa vid allergi


Renässans fysiologiska koksaltlösningar är ett bra komplement till din allergimedicin när du har problem med pollen m. m. och fungerar som ett bra alternativ de dagar du befinner dig till största delen inomhus eller har lindrigare symptom.

Skölj näsan ren

Renässans hjälper till att skölja näsan ren från pollen, damm m.m. och återfukta den så att näsan känns ren och fräsch. Näsprodukter med avsvällande medel kan i vissa fall vara nödvändigt men endast vid tillfällig nästäppa. Renässans Naturell fuktar och sköljer näsan. Renässans Plus verkar även avsvällande men utan att ge det beroende som andra nässprayer kan ge vid användning under längre tid. Renässans Aloe Vera verkar framför allt återfuktande och minskar kliandet i näsan.