MyggA & Fästing

MyggA och Fästing är en effektiv serie insektsmedel som är verksamma mot mygg, fästingar, knott och andra stickande insekter. MyggA finns i flera varianter med olika förpackningslösningar såsom roll-on, stick och spray. De olika produkterna har olika åldersgräns, då de innehåller olika halt av DEET. Allt för att du ska kunna hitta den produkt som passar just dig bäst! Läs mer om våra olika produkter nedan. VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

MyggaA Roll-on

Myggmedel Roll-on
MyggA Roll-on är ett myggmedel i glasflaska med praktisk roll-on som är lätt att stryka på huden. Mygga Roll on ger ett effektivt skydd mot mygg upp till 7 timmar. Skyddet kan vara kortare föra visa tropiska arter, genomsnittligt skydd på 4 timmar mot gula febernmygga och 6 timmar mot malariamygga.

Köp nu hos en återförsäljare

Innehåll

Verksam beståndsdel: N, N-diethyl-m-toluamide, 207 g/L. Innehåller Etanol, Geranium Oil.VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Information

Artikelnr 1914093
Storlek 50ml
Förvaring Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Bra att veta: Det är alltid innehållsförteckningen och näringstabellen på förpackningen som gäller.

Liknande produkter

Återförsäljare