MyggA & Fästing

MyggA och Fästing är en effektiv serie insektsmedel som är verksamma mot mygg, fästingar, knott och andra stickande insekter. MyggA finns i flera varianter med olika förpackningslösningar såsom roll-on, stick och spray. De olika produkterna har olika åldersgräns, då de innehåller olika halt av DEET. Allt för att du ska kunna hitta den produkt som passar just dig bäst! Läs mer om våra olika produkter nedan. VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

MyggA Fästing 2in1

2-in-1 Myggmedel Fästing
Mygga Fästing 2 in 1 skyddar i upp till 6 timmar mot mygg, knott och andra bitande flugor samt minskar samtidigt risken för bett av fästing. Du får ett effektivt, växtbaserat skydd som luktar gott och det kladdar inte. Den verksamma beståndsdelen är från citroneucalyptus. Insektsmedlet är endast för användning på människa. Observera att Mygga Fästing 2 in 1 inte ersätter vaccination mot fästingburna sjukdomar. All annan användning än vad som angivits i bruksanvisningen är otillåten. Mygga Fästing 2 in 1 är avsedd för hela familjen, men får inte användas på barn under 3 år.

Köp nu hos en återförsäljare

Innehåll

Verksam beståndsdel: Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (CAS 1245629-80-4) 300 g/L. Innehåller etanol. VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Information

Artikelnr 1200802
Storlek 60 ml
Förvaring Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte
utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen
låga eller andra antändningskällor. Rökning
förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten.
Undvik utsläpp till miljön.

Bra att veta: Det är alltid innehållsförteckningen och näringstabellen på förpackningen som gäller.

Liknande produkter

Återförsäljare