Håll myggor och fästingar på avstånd

Mygg och fästingar kan orsaka obehag när du är ute i naturen. Låt inte ettriga myggor och andra stickande, bitande och blodsugande småkryp förstöra för dig! MyggA skyddar effektivt mot mygg både i Sverige och på mer exotiska platser runt om i världen. Med FästinG får du ett skydd mot otrevliga och smittspridande fästingar eftersom FästinG väsentligt minskar risken för att bli biten.

Om mygg

Det finns idag 49 kända arter av stickmyggor i Sverige. Totalt i hela världen finns det ca 2500 olika stickmyggarter, varav ca 100 finns i Europa.

Den vanliga myggan

De vanligaste stickmyggorna i Sverige är sk. skogsmygg. De finns i hela landet. Myggen kläcks på våren och är som mest aktiva  runt midsommar i gryning och skymning. De kläcker bara en generation per år och håller sig i närheten av sina kläckningsplatser.

Översvämningsmyggorna är aggressivare

Översvämningsmyggorna mer aggressiva och mer aktiva. Äggen kräver en period av torka med efterföljande fuktig period för att kunna utvecklas och flera generationer kan kläckas under en regnig säsong. I Sverige finns 9 arter av översvämningsmyggor varav de mest aggressiva är arterna Aedes sticticus och Aedes vexans. Dessa angriper även på dagen, i fullt solsken, och kan flyga långt från sina kläckningsplatser, upp till 2 mil, för att hitta lämpliga byten.

Det är mygghonan som sticks

Det är endast mygghonorna som sticker och suger blod. Honan behöver blodmålet för få näring till utveckling av äggen. Myggan sågar upp ett sår i huden, sticker in den sugande delen av sitt stickborst och spottar in saliv så att offrets blod inte koagulerar. Sedan suger mygghonan i sig blodet. En mygga som väger 3 mg kan suga i sig hela 1 mg blod.

 
Det är ämnen i myggans saliv som ger upphov till det kliande, rodnande och svullna myggbettet. Det är en allegisk reaktion. Myggbetten upplevs ofta som större i början av en säsong. Sedan vänjer sig immunförsvaret till viss del mot giftet och reaktionen blir mindre.

Så hittar myggan dig

Myggan lokaliserar sitt byte med hjälp av sina antenner. Längs ute på dessa sitter mycket känsliga lukt- och värmeavkännande organ med vilka myggan kan upptäcka en människa eller ett djur på stort avstånd. Smak- och känselorganen finns på fötterna och stickborstens yttre spetsar. Med hjälp av dem kan de lokalisera de minsta blodkärlen i huden.

Fästingar - snart i hela Sverige

Fästingen är ett litet leddjur, släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät undervegetation.

Fästingen lever 2–3 år och utvecklas från någon tiondels mm som larv till 3–4 mm som vuxen. Fästingens aktivitet är som högst under senvåren och tidig höst. Fästingar finns i hela Götaland och större delen av Svealand. Numera finns det även fästingar långt upp längs Norrlands kustland. Enstaka fynd av fästingar har gjorts utanför detta huvudområde.

TBE och Borrelia

TBE och Borrelia är de vanligaste fästingöverförda sjukdomarna. Det går att vaccinera sig mot TBE men inte Borrelia. Däremot går det att behandla Borrelia. Antalet smittade av TBE stiger i Sverige, sedan år 2000 har vi sett ett ökande antal fall. Antalet varierar något från år till år men trenden är ökande.

Befinner du dig i områden med mycket fästingar är det klokt att vaccinera dig mot TBE. För att skydda dig även mot andra sjukdomar finns ett antal olika tillvägagångssätt. Läs mer om hur du skyddar dig här. Skulle olyckan ändå vara framme är det viktigt att så snart som möjligt avlägsnar fästingen. Ju tidigare du upptäcker och tar bort fästingen desto mindre risk att du smittas av borrelia.

Andra småkryp

Vid resor utomlands får många resenärer ofrivilligt stifta bekantskap med flera småkryp mot vilka MyggA kan vara till god hjälp.

Sandflugan/sandmyggan

Den irriterande lilla sandflugan/sandmyggan (sand flies) finns i subtropiska och tropiska områden över hela världen, även i Medelhavsområdet. Sandflugan är en två – tre millimeter knottliknande och nattbitande insekt av släktena Phlebotomus (som lever i Afrika, Asien och Europa, främst Phlebotomus papatasii ) och Lutzomyia (Syd- och Mellanamerika). Deras larver lever bl a i tidvattenzonen på stränderna där det också är störst risk att bli biten. Sandflugor eller sandmyggor kan överföra bl a sandmyggefeber och leishmaniasis.

Sandloppan

Sandloppan (Tunga penetrans alt Sarcopsylla penetrans alt Pulex penetrans) är den minsta kända lopparten, endast 1 mm lång. Den finns i huvudsakligen i tropiska områden runt om i världen. Sandloppan ger kliande utslag som liknar myggbett. Dessa bett kan bli väldigt många, utslagen kan finnas kvar i flera dagar och vara mycket irriterande. Den befruktade honan kan gräva in sig under huden för att lägga sina ägg och där orsaka sekundära infektioner.

Viktig information

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Våra produkter