Midsona tar ansvar genom hela värdekedjan genom att samarbeta med våra leverantörer inom områden som kvalitet, säkra råvaror och produkter, miljö, mänskliga rättigheter, sunda konkurrensvillkor och etiska affärer.

Genom den Supplier Code of Conduct som utarbetats kan Midsona ställa högre krav i leverantörsledet och förbättra viktiga processer som i sin tur bidrar till att koncernens hållbarhetsarbete kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Midsonas leverantörskontroller bygger på nära relationer med våra leverantörer och är ett av de viktigaste verktygen för att kunna ställa tydliga krav på arbetsmiljö och miljöpåverkan.

Till exempel kartlägger, godkänner och följer Midsona upp alla egna leverantörer för att

  • få en överblick huruvida de bedriver sitt arbete på ett hållbart sätt t ex vad gäller kontroll, miljö, utsläpp, personal
  • kontrollera att de signerat Midsonas Supplier Code of Conduct
  • få en uppfattning om vilka av våra leverantörer som arbetar med ISO 20400-ramverket för hållbar upphandling/inköp eller certifieringar som till exempel RSPO (rörande palmolja), MSC (rörande fiskolja) eller GMO Free (rörande livsmedel)

Supplier Code of Conduct är en grundläggande del i våra upphandlingsunderlag och ingår sedan 2018 dels som en del i nya avtal, dels vid omförhandlingar av befintliga avtal.

spices-local800x532.png