Midsona fokuserar på att ta ansvar i värdekedjan genom att tillsammans med våra leverantörer arbeta med frågor som kvalitet, säkra råvaror och produkter, miljö, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.

HÖGA KRAV I LEVERANTÖRSLEDET

Midsona har en stor produktportfölj. Detta kräver goda relationer och nära samarbete med samtliga våra leverantörer. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och fokuserar på ett långsiktigt och strukturerat samarbete. Alla leverantörer ska uppfylla Midsonas krav på produktsäkerhet och bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. 

En grundläggande del i våra avtal med leverantörer är Midsonas Supplier Code of Conduct. Denna har utvecklats från koncernens Code of Conduct och hjälper oss att utvärdera och säkerställa att vi enbart arbetar med hållbara leverantörer. Midsonas leverantörer ska signera Supplier Code of Conduct och under 2020 hade 452 av 578 unika leverantörer signerat dokumentet.

  Strategiska leverantörer och hållbar värdekedja

  För att säkerställa att vi arbetar med hållbara leverantörer gör vi riskvärdering och klassificering av leverantörerna för att ta fram en riskbaserad årlig revisionsplan.

  Midsonas leverantörsrevisioner har över lång tid byggts på nära och långa relationer med leverantörerna, vilket är ett av de viktigaste verktygen för att kunna ställa tydliga krav. För att minimera riskerna i vår produktförsörjning och för att säkerställa ESG-frågor (Environment - Social - Governance) har vi en dialog med våra viktigaste leverantörer. Vår ambition är att samtliga strategiska leverantörer senast 2025 ska kartläggas och utvärderas utifrån ett ramverk för hållbar upphandling. Genom denna kartläggning kan koncernen ställa högre krav på nyckelleverantörer och förbättra viktiga nyckelprocesser med dem, vilket i sin tur bidrar till att Midsonas hållbarhetsarbete kan genomföras på ett framgångsrikt sätt.

  SAMARBETE MED VÅRA VIKTIGA LEVERANTÖRER 

  Under 2020 har Midsona påbörjat en satsning på ett flerdimentionellt samhällsprojekt med våra viktiga leverantörer av ris i Kottwa i Uttar Pradesh, Indien.

  kotwa bybor liten.jpg

    

  Projektet syftar till att:

  • Etablera en försörjningkedja av biodynamiska och Fairtrade-märkta produkter bland 340 utvalda jordbrukare. Under 2021 kommer projektet att utvidgas till cirka 470 jordbrukare
  • Introducera klimatvänliga odlingsmetoder med särskilt fokus på effektiv användning av vatten
  • Öka den socioekonomiska situationen inom Kotwa och att i ett långsiktigt perspektiv stödja lokalsamhället genom att säkra jordbrukarnas inkomster samt sjukvård och en grundläggande utbildningsnivå - inte bara för jordbrukarnas familjer, utan för hela samhället i Kotwa
  • Förbättra samhällets livsmedelssäkerhet och öka dess förmåga att anpassa sig till klimatförändringar
  • Skapa en leveranskedja av högkvalitativt certifierat ris till Midsona

  Ansvarsfulla inköp 2020.jpg


  FAKTA 2020

  >Alla Midsonas produkter är GMO-fria

  >79 % av totalt inköpt förpackningsmaterial är certifierat av FSC (Forest Stewardship Council)*

  >100 % av den fiskolja Midsona använder i kosttillskott i egen produktion är certifierad enligt FOS (Friends of the Sea)

  >Vi köper endast in RSPO-certifierad palmolja till vår produktion. Senast 2025 ska Midsonas egna varumärken vara helt fria från all slags palmolja

  *Nyförvärvade enheter är inte med i beräkningen


  Med Midsonas arbete med certifierade råvaror bidrar vi både till en hållbar hantering av skog, jord, hav och jordbruk och stöttar därigenom fem av de globala målen för en hållbar utveckling.

  mål nr 12.jpg Mål nr 13.jpg
  Mål nr 14.jpg Mål nr 15.jpg
  Mål nr 16.jpg

  Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsrapport.