Peter_Åsberg - till webb 2021.jpg Max Bokander till webb.jpg Tobias Traneborn liten .jpg
Peter Åsberg

Koncernchef

Max Bokander

CFO

Tobias Traneborn 

Director Operations

Ulrika Palm till webb dec 2020.jpg erk-schuchhardt-till-webb.jpg Marjolaine CEVOZ GOYAT 05 LITEN.jpg
Ulrika Palm 

Division Director Nordics

Erk Schuchhardt

Division Director North Europe

Marjolaine Cevoz-Goyat

Division Director South Europe

ERSÄTTNINGAR OCH INCITAMENTSPROGRAM

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag samt icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås.