Midsona skall lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla parter. Offentliggörande sker enligt föreskrifterna i noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm.

Samtliga nyheter och/eller pressmeddelanden som kan påverka Midsonas börsvärde offentliggörs genom pressmeddelanden. Pressmeddelandena sänds till NASDAQ OMX Stockholm, minst två etablerade nyhetsbyråer och minst tre rikstäckande dagstidningar. Informationen publiceras samtidigt på Midsonas hemsida.

I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

Det är Midsonas policy att inte kommentera spekulationer eller rykesspridning såvida börsreglerna inte föreskriver annat eller såvida inte börsen uppmanar bolaget att förtydliga eller förklara.

Förteckning

I allmänhet är selektiv informationsgivning inte tillåtet. Det kan dock krävas i situationer där det är av stor vikt att inte lämna ut upplysningar offentligt, i sådant fall för Midsona en insiderförteckning kopplad till den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen i enlighet med EU:s förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk.