VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Vad vi konsumerar, hur produkterna tillverkas, transporteras, används och slutligen kastas, påverkar oss människor och klimatet.

Midsona fortsätta att vara en del av lösningen. Genom att vara ett ansvarstagande, transparent konsumentvaruföretag med hållbara råvaruinköp och produkter som det går att lita på. Genom att fortsätta att utveckla produkter som är bra för människor, miljö och klimat. Genom att fokusera på växtbaserade och ekologiska produkter. Genom att medverka till en ökad insikt om värdet av engagemang för vad maten innehåller och vad en balanserad kost innebär för kroppen. Genom att sedan flera år tillbaka vara experten inom hälsa och välbefinnande. 

Detta är vårt bidrag till ett hållbart samhälle.

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För Midsona står konsumenterna i centrum. Deras perspektiv och syn på hållbarhetsfrågor är, tillsammans med vår profil, hörnstenar i hållbarhetsarbetet

Midsona har fastställt sex utvecklingsområden som vi kartlagt i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling, se struktur nedan. Fokusområdena bidrar till att förtydliga de aktiviteter som Midsona genomför och de mål som sätts upp inom vårt hållbarhetsarbete och gör också att vi kan mäta våra resultat över tiden.