För Midsona står konsumenterna i centrum. Deras perspektiv och syn på hållbarhetsfrågor är, tillsammans med vår profil, hörnstenar i hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsstrategi mindre.jpg

HÅLLBARHETSSTRATEGI


Midsonas hållbarhetsstrategi utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv

våra mål.jpg

HÅLLBARHETSMÅL


Midsona hållbarhetsmål är baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

intressenter mindre.jpg

INTRESSENTER


Dialogen med våra intressenter hjälper Midsona att förstå deras behov och förväntningar.

code liten.jpg

CODE OF CONDUCT


Midsonas Code of Conduct baserar sig på UN Global Compacts riktlinjer.

sätt att arbeta liten.jpg

VÅRT SÄTT ATT ARBETA


Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Midsonas verksamhet.

Läs mer om våra utvecklingsmål genom att klicka på ikonen:

Liten HållbaraVarumärken.jpg

Liten HälsosamArbetsmiljö.jpg

Liten AnsvarsfullaInköp.jpg

Liten SäkraProdukter.jpg

Liten EffektivResursanvändning.jpg

Liten EffektivaTransporter.jpg