Midsonas vision är att bli ett ledande bolag i Europa inom hälsa och välbefinnande och en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå visionen är att vi lyckas attrahera, utveckla och behålla kunniga medarbetare i olika yrkesroller. Det gör vi genom att ha en modern företagskultur med en tydlig hälsoprofil.

Midsona har ca 740 anställda (december 2019) i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Spanien som arbetar med försäljning, marknad, produktion och innovation och flera andra funktioner. Koncernens huvudkontor ligger i Malmö.

En sund arbetsplats

För Midsona är medarbetarnas hälsa inte enbart en prioritet - det är ett av våra övergripande mål i koncernen och ett av fokusområdena i Midsonas hållbarhetsstrategi.

Midsona ska vara ett företag som är genomsyrat av hälsa och som, utifrån medarbetarnas eget ansvar, kan stimulera och ge medarbetarna chansen att ha en god hälsa utifrån sina egna möjligheter. Detta ger utrymme för såväl egna initiativ som gemensamma hälsoåtgärder över alla affärsområdena.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster men vi letar alltid efter nya medarbetare. För en spontanansökan skicka in CV och ett personligt brev till hrsverige@midsona.com