Midsonas vision är att bli ett ledande bolag i Europa inom hälsa och välbefinnande och en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå visionen är att vi lyckas attrahera, utveckla och behålla kunniga medarbetare i olika yrkesroller. Det gör vi genom att ha en modern företagskultur med en tydlig hälsoprofil.

Midsona har ca 850 anställda (december 2020) i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Spanien som arbetar med försäljning, marknad, produktion och innovation och flera andra funktioner. Koncernens huvudkontor ligger i Malmö.


EN SUND ARBETSPLATS

För Midsona är medarbetarnas hälsa inte enbart en prioritet - det är ett av våra övergripande mål i koncernen och ett av fokusområdena i Midsonas hållbarhetsstrategi.

Midsona ska vara ett företag som är genomsyrat av hälsa och som, utifrån medarbetarnas eget ansvar, kan stimulera och ge medarbetarna chansen att ha en god hälsa utifrån sina egna möjligheter. Detta ger utrymme för såväl egna initiativ som gemensamma hälsoåtgärder över alla affärsområdena.


LEDIGA JOBB

Vi erbjuder roller inom många olika affärsområden och roller. Våra utannonserade och lediga jobb hittar du på LinkedIn


SPONTANANSÖKAN

Om det inte finns en utannonserad tjänst som passar dig just nu, är du välkommen att skicka in en spontanansökan. Genom att göra en spontanansökan kan du visa ditt intresse för att jobba hos oss. Skicka då ett mail till oss här

I mailet bifogar du ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av.