Kärnan i Midsonas verksamhet är missionen att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Vi är ledande genom att utveckla befintliga varumärken och att ta in nya varumärken så att vi på ett ännu bättre sätt kan möta befintliga och nya trender. 

Midsona har gjort det strategiska valet att satsa på ledande och tydliga varumärken. Verksamheten bygger på en portfölj med egna varumärken kompletterad med licensierade varumärken. De egna varumärkena är vår ryggrad och under 2020 stod de för totalt 69 % av koncernens varuförsäljning. Tyngdpunkten ligger på växtbaserade och ekologiska livsmedel.

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och för att ligga i framkant lägger vi stora resurser på hållbarhet och driver sedan flera år ett brett arbete, såväl internt, för att motivera våra medarbetare till god hälsa, som externt.

MIDSONAS PRIORITERADE VARUMÄRKEN 2021

URTEKRAM®, KUNG MARKATTA®, FRIGGS®, HELIOS®, CELNAT®, HAPPY BIO®, VEGETALIA®, EARTH CONTROL® och DAVERT®. 

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Midsonas största försäljningskanal är dagligvaruhandeln, men vi marknadsför även våra produkter inom apotekshandeln, hälsofackhandel och food service.

VÅRA PRIORITERADE VARUMÄRKEN

urtekram-trans.png

kungmarkatta200x200.png

Davert-logo.png

helios_logo.png

friggs-trans.png

celnat till hemsidan2.jpg

EC logo mindre.jpg

8.jpg-559x380.png