Midsona är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Styrinstrument för Midsonas bolagsstyrning är bland annat lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning.

Midsona har definierat klara roller och ansvarsfördelning mellan styrelse, koncernledning och andra avdelningar.

Corporate governance struktur till hemsidan.jpg