KONTAKT FÖR INVESTERARRELATIONER

Det är vår ambition att ge kapitalmarknaden, investerare och alla andra intressenter relevant och aktuell information. Vänligen kontakta oss om du saknar något innehåll.

Max_webb.jpg

IR KONTAKT

Max Bokander, CFO

Mobil: +46 708 65 13 64

E-mail: max.bokander@midsona.se

Peter2615_webb.jpg

MEDIAKONTAKT

Peter Åsberg, CEO och koncernchef

Mobil: +46 730 26 16 32

E-mail: peter.asberg@midsona.com

TYST PERIOD

Midsona tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publicering av sina delårsrapporter. Under denna period träffar inte koncernens representanter finansiell media, analytiker eller investerare.