MER OM VÅRA VARUMÄRKEN

Midsonas verksamhet bygger på egna starka varumärken som kontinuerligt utvecklas i nya kanaler och/eller nya marknader för att nå våra konsumenter. 

Vårt breda utbud av starka varumärken med ledande produkter inom hälsa och välbefinnande tillfredsställer många konsumenters behov. Genom att kontinuerligt utveckla varumärkena har vi nått en ledande position.

Midsonas strategiska mål är att arbeta med varumärken som är etta eller två på sina marknader. Under 2022 stod andelen egna varumärken för totalt 70 procent av koncernens försäljning och många av dem har starka och ledande positioner på utvalda segment inom respektive produktkategori.

Andelen ekologiska produkter av Midsonas totala försäljning var 49 procent under 2022. Att öka andelen ekologiska produkter i vårt sortiment är ett medvetet strategiskt val, eftersom det är det segment inom hälsa och välbefinnande som förväntas växa snabbast i Europa de närmaste åren.