Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom ekologisk och plantbaserad mat, hälsolivsmedel och konsumenthälsa, med vision att bli en av de ledande i Europa. 

Vi erbjuder produkter under våra starka varumärken inom ekologiska och/plantbaserade livsmedel, hälsolivsmedel och konsumenthälsa. Vi har också ett stort sortiment av specialprodukter för dig som är känslig för t ex laktos eller gluten.

Våra produkter finns i flera försäljningskanaler - i dagligvaruhandeln och på apotek, i hälsokostbutiker eller på gymmet och i nätbutiker.

EGEN PRODUKTUTVECKLING

Genom egen produktutveckling arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya produkter för att möta dina behov. Vi försöker vara lyhörda för trender och förändringar på marknaden. Vi strävar också efter en ökad dialog med konsumenter och användare av våra produkter för att vårt erbjudande i ännu högre grad ska kunna möta olika behov.

MIDSONA ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN

Genom att vara ett ansvarstagande, transparent konsumentvaruföretag med en hållbar råvaruproduktion och produkter som det går att lita på. Genom att fortsätta att utveckla produkter och förpackningar som är bra för människor och miljö under våra starka varumärken. Genom att fokusera på plantbaserade rena och ekologiska produkter. Genom att medverka till en ökad insikt om värdet av engagemang för vad maten innehåller och vad en balanserad kost innebär för kroppen. Detta är vårt bidrag till en hälsosammare planet.

MIDSONAKONCERNEN

Midsona Sverige är en del av den nordiska divisionen inom Midsonakoncernen, vars moderbolag Midsona AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Koncernhuvudkontoret finns i Malmö. Midsona är verksamt på den nordiska marknaden samt i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Välkommen till Midsonas hemsida!

KONCERNCHEFEN HAR ORDET

"Den starka försäljningen i mars kan sannolikt härledas till en viss ”hamstringseffekt” till följd av Covid-19, men vi tror att trenden mot en ökad konsumtion i hemmet kommer att fortsätta."

VÅRA VARUMÄRKEN

KungMarkatta_Mandel_Dryck3_1080x1080.jpg

Ekologiska produkter står för ca 60 % av Midsonas försäljning. Det är det segment inom hälsa och välbefinnande som förväntas växa snabbast i Europa de närmaste åren.