Transporter är en av Midsonas viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi arbetar med att effektivisera transportkedjorna, prioritera inköp från lokala leverantörer, fasa ut flygtransporter så långt möjligt och undersöka nya möjligheter för diversifierade drivmedel.

Utvecklingen och vetenskapen om vad som är hållbart bränsle och transportörernas inställning till fossilfritt bränsle förändras snabbt och därför måste detta område också uppdateras regelbundet. Midsona arbetar därför vidare under 2021 med att kartlägga möjligheterna för fossilfri godstransport och utvecklingen bland transportleverantörerna för att hitta bästa lösningen.

Midsonas lagerstruktur är optimerad genom att egna lager avvecklats och andra outsourcats till externa aktörer. Detta gör att det blir lättare för Midsona att köpa in större volymer centralt och därefter fördela ut till respektive land, vilket sparar transporter samt minskar resursanvändning och risk för svinn i värdekedjan.

Vi anser att intermodala transporter är den bästa lösningen för koncernen, såsom en koldioxideffektiv transportkedja och för varuförsörjning. Stora delar av transportkedjorna från Belgien och Italien har lagts om till intermodala lösningar. 

Affärsresor

Midsonas mäter och analyserar resestatistik och utsläpp samt miljöpåverkan i samband med affärsresor. 

Pandemin har gjort att Midsonas tjänsteresor 2020 minskat drastiskt och till större delen ersatts av digitala möten. För Midsonas medarbetare är prioriteringen av digitala möten inte något nytt. Våra medarbetare ska alltid överväga ett digitalt möte i stället för traditionellt resande och antalet digitala möten har ökat för varje år.

Liten Mål_EffektivaTransporter cropped.jpg

FAKTA 2020

  • Andelen intermodala transporter är 45 procent av alla inkommande transporter till Sverige. 
  • Under pågående pandemi har utsläppen från våra flygresor minskat till 58 (342) ton coe.

Med Midsonas arbete för effektiva transporter stöttar vi tre av de globala målen för hållbar utveckling.

mål nr 3.jpg Mål nr 13.jpg
Mål nr 17.jpg

Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsrapport.