Kopplat till det klimatavtal som världens länder enades om 2015 har DLF lanserat Transportinitiativet som Midsona har valt att ansluta sig till. Detta innebär att 2020 ska alla Midsonas inrikestransporter vara fossilfria.

Inom livsmedelsbranschen är transporter av råvaror och färdiga produkter ofta en stor källa till miljöpåverkan. Transporter inom Sverige står för cirka en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser.

Brett grepp kring transporter

Midsona har startat ett effektiviserings- och ruttoptimeringsarbete av bolagets godsflöden och genom den gemensamma strukturen har Midsona tagit ett bredare grepp kring arbetet kring transporter, bl a har transportupphandlingar gjorts för att bättre samordna Midsonas transporter.

Även tjänsteresor omfattas

Transporter gäller inte enbart gods eller råvaror, utan också tjänsteresor. Inom ramen för Transportinitiativet ska också anställdas tjänsteresor med tåg, båt och bil vara helt fossilfria till 2025.