Midsona utvecklar, producerar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv.

Flera av Midsonas varumärken är tidiga pionjärer inom ekologiska växtbaserade livsmedel och är marknadsledande i ett eller flera länder. Vi arbetar fortfarande ständigt för att hitta nya hållbara lösningar och identifiera trender och produkter som lever upp till Midsonas hållbarhetsstrategi.

Midsonas ekologiska prioriterade varumärken omfattas av alla dimensioner av hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig - och är valda utifrån sin utvecklingspotential både vad gäller försäljning och hållbarhet. Under de senaste åren har den största delen av Midsonas tillväxt kommit från ekologiska varumärken. I Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien finns vi med våra ledande ekologiska varumärken URTEKRAM, KUNG MARKATTA, DAVERT, HELIOS, CELNAT, HAPPY BIO och VEGETALIA.

INNOVATION

Under 2019 har Midsona uppdaterat sin innovationsprocess för att ytterligare stärka fokus på hälsosamma och hållbara produkter inom de kategorier som är prioriterade för varumärkena och dess konsumentmålgrupper.

Varje projekt drivs i olika steg; en genomtänkt idéutveckling, utvecklingen av produkten samt implementering/lansering. Till sist görs en utvärdering. Såväl produkternas innehåll som dess förpackningar värderas utifrån hälso- och hållbarhetsaspekt genom tydligt uppsatta kriterier för exempelvis socker, salt, fibrer, förpackningsmaterial, fyllnadsgrader samt olika märkningar som är viktiga för att visa kvaliteten hos de produkter som Midsona väljer att ta till marknaden. I projekten används tydliga mallar med uppsatta mål och kriterier som säkerställer ett stort fokus på hållbarhetsarbetet.

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

Samtidigt som förpackningen är viktig för att garantera produktkvalitet och kommunicera budskap, har den stor miljöpåverkan. Förpackningar är därför en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och vi vill bidra till att deras påverkan på vår omgivning minimeras och till att återvinningsgraden ökar.

Liten Måltal_Ha╠èllbaraVaruma╠êrken.jpg

KNAPP hållbarhetsmål hållbara varumärken SVE.jpg


Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsredovisning