Midsona vill vara med och påverka och öka medvetenheten om vikten av hållbarhetsfrågor hos medarbetare och i samhället i övrigt. Hållbarhetsarbetet är därför en integrerad del av hela vår verksamhet. 

Styrelsen har det övergripande arbetet för att Midsona arbetar med rätt saker för en hållbar utveckling och har gett VD och koncernledning uppdraget att ange inriktningen för och kontrollera koncernens hållbarhetsarbete.

Funktionen Group Sustainability har skapats som en övergripande och sammanhållande funktion för utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom Midsona. Ansvariga och experter inom koncernens divisioner för olika hållbarhetsfrågor har identifierats. Andra funktioner inom Group Sustainability är tvärfunktionella för alla divisioner, t ex controlling, hållbarhetsrapportering och kommunikation.

Midsona använder en rapporteringsplattform som ger oss möjlighet att på ett systematiskt sätt rapportera våra resultat och framsteg. Vi har också möjlighet att sätta mål och göra jämförelser i plattformen (se data i senaste hållbarhetsrapporten).

Större illustration

Sustainability steering model liten.jpg