Tobias_HR_2021_webb.jpg

TOBIAS TRANEBORN

Director Operations sedan december 2020, Supply Chain Director sedan maj 2017

Född: 1975. Utbildning: Teknologie kandidatexamen från Borås högskola

Tidigare positioner som Chief Operating Officer hos CDON.COM, operativ chef vid HKC och som logistikchef vid både Lantmännen Cerealia och Kjell&Company
 

Innehav: 10.736 B-aktier och 15 000 teckningsoptioner (2021/2024), samt

20 000 teckningsoptioner (2022/2025)