Tora2827_webb.jpg

TORA MOLANDER 

Director Legal sedan november 2020

Född: 1978. Utbildning: Jur. kand., Lunds Universitet

Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.

Innehav: 926 B-aktier och 10 000 teckningsoptioner (2021/2024), 20 000 teckningsoptioner (2022/2025)