Tomas-Bergendahl-266x195.jpg

TOMAS BERGENDAHL

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1974. Utbildning: Ekonomie Magisterexamen i Företagsekonomi, Luleå Tekniska Universitet (LTU)

CFO på AAK AB

Tidigare CFO på COWI Holding A/S och Rederi AB TransAtlantic samt mångårig erfarenhet från flertalet seniora finanspositioner inom GKN Aerospace Engine Systems (tidigare Volvo Aero Corporation) såväl i Skandinavien som i USA.

Innehav: 35 000 B-aktier 

Beroende: Nej