ÅRSSTÄMMA 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman den 5 maj 2021 genom ett poströstningsförfarande, dvs utan fysisk närvaro av aktieägare. 


ANFÖRANDE AV STYRELSEORDFÖRANDEN OCH AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN