Peter_Åsberg - till webb 2021.jpg

VD PETER ÅSBERG

VD och koncernchef sedan 2007.

Född: 1966. Utbildning: Civilekonom

Tidigare styrelseordförande i Svensk Egenvård, VD för Cloetta Fazer Sverige samt haft olika befattningar inom Procter & Gamble och Coca-Cola 

Innehav: 570 984 B-aktier (eget) samt 450 B-aktier (närståendes) och 30 000 teckningsoptioner (2021/2024), samt 20 000 teckningsoptioner (2022/2025)