VD PETER ÅSBERG

VD och koncernchef sedan 2007.

Född: 1966. Utbildning: Civilekonom

Tidigare styrelseordförande i Svensk Egenvård, VD för Cloetta Fazer Sverige samt haft olika befattningar inom Procter & Gamble och Coca-Cola 

Innehav: 533 534 B-aktier, 60 000 teckningsoptioner (2017/2020) och 60 000 teckningsoptioner (2019/2022).