VD OM HÅLLBARHET

Redan 2010 skrev vi in hållbarhet i vår strategi. Vi har successivt arbetat allt intensivare och strukturerat med frågan och ligger idag i den absoluta framkanten när det gäller hållbarhet och hållbara livsmedel, nu med ett
särskilt fokus på växtbaserade produkter. Under året har vi fått två kvalitetsbevis på vårt arbete när Science Based Targets initiative (SBTi) godkände våra mål kring minskade utsläpp och miljöinitiativet CDP rankade oss som ett av de bästa noterade bolagen i världen som rapporterat till CDP.

Vi har satt ambitiösa mål och har åstadkommit mycket under de senaste åren, samtidigt är vi ödmjuka och vet att det återstår mycket att göra. Vi har byggt en intern organisation och struktur för att hantera hållbarhetsfrågorna
på ett effektivt sätt. Bland annat har vi sedan flera år ett särskilt rapporteringssystem, vilket är grundläggande för ett effektivt internt arbete.

Stora satsningar på växtbaserade produkter

Det pågår ett paradigmskifte på livsmedelsmarknaden, som består av att konsumenter byter kött mot växtbaserade proteinkällor. Efterfrågan ökar stadigt i takt med att allt fler ser nyttan av en växtbaserad kost, inte minst eftersom växtbaserade produkter är ett av det mest effektiva sättet att reducera klimatpåverkan från livsmedel.


Vi har gjort stora investeringar i vår tillverkningsenhet i Spanien, och anläggningen är nu navet för våra växtbaserade köttalternativ. Vi har ökat kapaciteten och kan nu arbeta med nya produktformat och spännande produkter under våra varumärken, vilket skapar nya marknadsmöjligheter. Mot slutet av året fick vi en genombrottsorder kring växtbaserade köttalternativ från Spaniens största dagligvarukedja Mercadona.


CDP rankar Midsona bland de bästa noterade bolagen som rapporterar till CDP

Midsona uppmärksammades under året för vår klimatstrategi och vårt ledarskap av det globala ideella miljöinitiativet CDP. Genom att uppnå betyget A- rankas Midsona som ett av de bästa noterade bolagen i världen.
CDP:s årliga process anses vara guldstandarden för företags miljötransparens eftersom den mäter åtgärder och prestationer för att mildra klimatrelaterade risker och för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi är mycket stolta över CDP:s erkännande och visar att vi är på en globalt hög nivå i vårt klimatarbete. Arbetet fortsätter nu för att påskynda minskningen av vår klimatpåverkan med målet att nå nettonoll-utsläpp 2045.


SBTi godkänner Midsonas mål kring minskade utsläpp

Under 2021 fick vi också våra mål kring minskade utsläpp godkända av det internationella samarbetsorganet Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att Midsonas mål överensstämmer med de nivåer som krävs för att uppfyllamålen i Parisavtalet.


Redan under hösten 2020 skrev vi under vårt åtagande till SBTi om att fastställa ambitiösa och vetenskapligt baserade utsläppsmål 2021 (Science Based Targets) i enlighet med SBTi:s kriterier. Midsonas utsläppskartläggning och utsläppsmål är i linje med det långsiktiga målet att nå nollutsläpp under andra hälften av seklet och är en betydande milstolpe för Midsona. Vi fortsätter nu arbetet med att utvärdera de åtgärder som är nödvändiga för att påskynda minskningen av Midsonas klimatpåverkan.


Dedikerade medarbetare driver hållbarhetsarbetet vidare

Midsona ska fortsätta vara ledande inom hållbarhet i vår bransch, och vi har tack vare dedikerade medarbetare haft en positiv utveckling mot våra hållbarhetsmål. Vi fortsätter kontinuerligt att styra Midsona på ett hållbart sätt genom att utveckla det långsiktiga hållbarhetsarbetet och skapa ännu fler hälsosamma och hållbara produkter med fokus på växtbaserade alternativ.


Peter Åsberg
VD och koncernchef